RELASJONER OG PROSESSER

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.” 
― C.G. Jung

Et kundeforhold er en relasjon, et tillitsforhold.

For å levere gode resultater er jeg avhengig av at mine kunder har tillit til meg, men det er også viktig at jeg tror på prosjektet.  Gode løsninger er umulig uten en skikkelig prosess hvor begge parter involverer seg,  og hvor dialogen er åpen, respektfull og ærlig. Mine kunder kommer til meg fordi de liker verdiene og konseptet "slow design". Det er et svært godt utgangspunkt. 

I arbeidet med å bli kjent med kunder og konsepter liker jeg å skrive artikler om kundene mine. Det gir en dypere forståelse som er nyttig for begge parter. Ved å pulibsere det får også andre ta del i det, og forhåpentligvis ha glede av det jeg har skrevet. Det er en bonus.  Jeg opplever kundearbeid som en strøm av meningsutveksling og verdifulle relasjoner, som resulterer i gjensidig berikelse.