MADE OF WOOD


Slowdesign_TheScandinavianHome

THE SCANDINAVIAN HOME

MAGICAL MOUTAIN CABIN

Jeg er  en av 12  bidragsytere i boken til Niki Brantmark - The Scandinavian Home - Interiors Inspirede by Light.  

Boken ble gitt ut våren 2017 av forlaget Ryland, Peters & Small (Cico books).

Du kan lese mer om prosjektet her.