OM Å HVISKE NÅR ALLE ANDRE ROPER

Visste du at ordet "reklame" kommer av "å rope", og stammer fra den tiden hvor handelsmenn og kvinner ropte ut tilbudene fra hver sin plass på torget? Da var det nok sånn at den som hadde kraftigst stemme nådde flest kunder? I dag er det de store merkevarekjedene som roper høyest. Det kan virke nytteløst og skaffe seg oppmerksomhet i mediene uten store markedsføringsbudsjetter. 

Når jeg gikk på ungdomsskolen gikk det ofte høylytt for seg i klasserommet. Fortvilte lærere hysjet og ropte for å få elevene til å roe seg ned, og det tok gjerne lang tid før de nådde igjennom. Men den læreren jeg husker best, er den ène som valgte andre metoder. 

Han fikk uoppfordret alle til å bli helt stille for å lytte til hva han hadde å si. Jeg lurte lenge på hvorfor ingen andre brukte hans metode.  Han kom ganske enkelt inn i klasserommet, satte seg rolig ned og begynte å snakke med lav behagelig stemme. Og vi, elevene, satte oss raskt ned og ble helt stille. Det var rett og slett fordi vi ikke ville gå glipp av hva han hadde å si. Det var nemlig som regel interessant, og han var flink til å formidle. Kanskje har du også opplevd en slik lærer?

Det finnes fortsatt folk som er villige til å lytte til de lave stemmene. Vi må bare sørge for at det vi forteller er interessant.