“Wildness is the preservation of the World.” 
― Henry David Thoreau


 

Man kan lære mye om strikking ved å følge andres strikkeoppskrifter. Men gleden ved å skape noe helt eget går dypere. Da må man frigjøre seg fra tanken om hvordan andre har gjort ting før, ta egne valg og vurdere konsekvensene. Blir det ikke bra må du rekke det opp å prøve på nytt. Det gir en helt annen tilstedeværelse i strikkingen enn om du følger en  oppskrift. Det tillater også en større refleksjon rundt materialvalg og hvordan du best kan utnytte materialene. Jeg tror dessuten at det å forme noe langsomt, fra en idè eller tanke om noe man har lyst til å skape, til å se hvordan det vokse frem mellom hendene og til slutt blir et ferdig plagg eller produkt, er noe vi trenger som en motvekt i et samfunn hvor alt blir skapt for oss. 

 
slowdesign_villskog.jpg
villstrikk2_slowdesign.jpg
 

 INSPIRASJONSARTIKLER