STILLSPACE – ØYEBLIKKETS TILSTEDEVÆRELSE

Et stille sted
Da jeg fikk henvendelsen fra Kristin Ma Ellefsen, personen bak StillSpace, visste jeg ingenting om hennes virksomhet. Hun ville ha hjelp med å utforme nye nettsider og visittkort samt en fornyelse av profilen. Jeg ble umiddelbart tiltrukket av navnet. Hva gjør en virksomhet som kaller seg for StillSpace?


Kristin Ma Ellefsen er arkitekten som heller enn å tegne hus vil jobbe med rommene i oss selv. Og med de rommene som skapes av tiden, – og stillheten. Med å bygge ord, høvle tekster, male poesi. Hun vil være arkeologen som løfter frem forgangne poeter, som forsiktig børster jord og leire av deres ord, og trekker de ut i relevansens lys, til oss – her og nå.
Og hun vil være poeten, den som setter ord på ordløse erfaringer, som formidler det uforståelige, det språkløse, det ufattelige, på en måte som gjør at du kjenner det i magen.
«Hva om alle myter, eventyr og religiøse fortellinger er noe som skjer her og nå?» spør Kristin. Hva om tiden ikke er lineær og organisert etter minutter, timer, dager og år; men at alt er her – nå?

Stillheten sier Kristin, er kilden til essensen i livet. Gjennom dikting, myter, fabler og eventyr kan vi bli kjent med oss selv, og åpne våre indre rom til større forståelse.

Med dette utgangspunktet leverer Stillspace ulike tjenester som forlagsvirksomhet, poesibrev, gjendiktning, workshops og konsulenttjenester innen skrivekunst, kulturarrangementer og redaktør tjenester.
StillSpace har et svimlende utgangspunkt, veldig spennende, men samtidig utfordrende å forholde seg til. Vi har forsøkt å binde det hele sammen med et stillferdig, men allikevel insisterende uttrykk. Bidra til en følelse av ro og avkoblethet. Resultatet av vårt samarbeid kan du se på www.stillspace.no