TÅLMODIGHET ER ETIKKENS HJERTE

"Patience is the living heart of ethics"
Irene Mc Mullin

Tålmodighet er en forsømt dyd. Tålmodighet verdsettes ikke i dagens samfunn på samme måte som mot, eller generøsitet. Tålmodighet fordrer tilbakeholdenhet.  Det er vanskelig.

 
slowdesign_patience.jpg

“Patience is the calm acceptance that things can happen in a different order than the one you have in mind.”

- David G. Allen

Den tålmodige lar andre få slippe til, tåler å stå på sidelinje, demper sitt behov for fortgang i prosessen eller påskynde retningsvalg. Kanskje den tålmodige til og med setter egne behov for anerkjennelse til side for å la andre mennesker få skinne. 

Dette sier den amerikanske filosofen Irene Mc Mullin.  Jeg fant at den tålmodigheten hun skriver om har interessante paralleller til slow filosofien. Når folk spør meg hva jeg egentlig mener med "slow design" svarer jeg ofte at det ikke handler om at ting nødvendigvis må gå så sakte, men om ta seg tiden til å la prosessene få lov å utfolde seg i sitt naturlige tempo.

 
slowdesign_patience2.jpg

“Knowing trees, I understand the meaning of patience. Knowing grass, I can appreciate persistence.”
― Hal Borland

 

Det kan også handle om å sette egne behov for rask tilfredsstillelse til side for ikke å belaste miljøet unødig med sine valg, eller å anerkjenne at det finnes mennesker involvert i prosessen som du aldri kommer til å møte, men som like fullt har krav på din respekt i form av skikkelig betalt og rettferdige vilkår.  Å ta til seg slow filosofien handler dermed også om tålmodighet til å vente på den rette tiden til å handle. Til å la ting få gå sin gang uten å falle for fristelsen til å påskynde prosessen slik at det går gå på bekostning av kvaliteten.  

 
slowdesign_patience3.jpg

The word patience means the willingness to stay where we are and live the situation out to the full in the belief that something hidden there will manifest itself to us.”

- H.J.M Nouwen

Jeg oppfatter ikke meg selv som en mer tålmodig person enn andre, men jeg har erfart at tålmodighet er en egenskap som lar seg øve opp. Og som kjent er det ei forgjeves å vente på noe godt ... 

 
slowdesign_patience4.jpg

“Inner peace is impossible without patience. Wisdom requires patience. Spiritual growth implies the mastery of patience. Patience allows the unfolding of destiny to proceed at its own unhurried pace.”
― Brian L. Weiss,

Kilde: http://news.uark.edu/articles/10861/patience-is-the-heart-of-ethics-says-university-of-arkansas-philosopher