LYKKECIRKLER - om prosess

En sirkel er et universalt symbol, kanskje det mest grunnleggende symbol av de alle. Symbolet for liv, død, kretsløpet - og helheten. Solen og månen, sjelen og kjødet. Bevegelse og stillstand. Det feminine og det maskuline. Den symboliserer potensialet vi alle bærer og embryoet, det ufødte liv.

Sirkelen symboliserer alt - og ingenting. Man blir aldri ferdig med den, aldri lei.

Å bruke sirkelen som symbol kan virke fristende da fordi du kan jo i prinsippet fylle den med hva du vil uten at det blir helt feil. På den annen side skaper det en utfordring da den jo heller ikke avgrenser. Sirkelen er dermed en meningsbærer som enhver kan fylle med nesten hva det skulle være... Og jobben med å kommunisere det man ønsker å formidle med akkurat disse sirklene kan bli tyngre. Lykke derimot er en om ikke konkret så i alle fall ganske spesifikk beskrivelse av en psykisk tilstand. En lystfølelse, beruselse. En tilstand vi mennesker synes å være på evig jakt etter. Så hva kan en virksomhet som kaller seg for LykkeCirkler bidra med? Svaret er kanskje like åpent som sirkelen selv.  Alt  - og ingenting... 

 
SlowDesign_lykkecirkel.jpg
 

POETISKE SIRKLER FOR HELERE LIV

 

Lytte

Bevege

Hvile

Skrible

Tegne

Meditere

Improvisere

 

 

OM Å KOMME HJEM TIL SEG SELV

Viktoria (som forøvrig underveis i denne prosessen i tillegg tok navnet Lykke) fokuserer i sin virksomhet på mødre og unge kvinner.  Kvinner er syklus, og kvinnens livsrytme er knyttet til naturens sykluser. Som månefasene, årstidene og ikke minst deres egne fysiske og emosjonelle sykluser. Gjennom å anerkjenne syklusenes betydning vil Lykke Viktoria hjelpe kvinner til å bli helere versjoner av seg selv.
Hun har mye på hjertet og formelig bobler over av positivisme og skaperkraft. Hun tegner, skriver, spiller, synger for å få frem sitt buskap.

Først og fremst arrangerer hun møter mellom mennesker. 

Mødregrupper, månemøter, blomster&barn treff.  Samlinger hvor mødre, gravide, unge jenter, eller voksne kvinner kan møtes og i fellesskap utfordre og hjelpe hverandre gjennom ulike temaer. 

Hun kaller seg en brobygger mellom personligheten og sjelen.  

 
lykkescirkel_SH.png

"Unfold your own myth."

Rumi

 

Å JOBBE I SIRKLER

(LANGSOM KONSEPTUTVIKLING)

Da vi først møttes i fjor sommer trodde Viktoria at hun hadde alt klart. Vi skulle bare få opp en kommunikasjonsplattform så hun kunne komme i gang med å formidle sitt budskap. Men slik ble det ikke (det gjør det sjelden).  I utviklingsfasen dukker det opp mange grunnleggende spørsmål.  Hva er det egentlig man ønsker å tilby omverdenen? Til hvem skal  man henvende seg? Hvordan organisere innholdet så det fremstår både spennende og relevant for flere? Det høres så enkelt ut, men når det kommer til å konkretisere det blir det ofte behov for å bruke tid, noen ganger må man starte på nytt i prosessen når man innser at man har jobbet i feil retning. 

Gjennom mange lange samtaler og maildialoger har vi utviklet nettsider til LykkeCirkler i takt med med at prosjektet til Viktoria langsomt foldet seg ut. 
Forsøksvis gir den rom for alle Viktorias måter å kommunisere på. Det har tatt tid og sidene vil fortsette å utvikles med Viktoria og hennes stadig økende nettverk av kvinner. Men nå er hun i gang. Og på samme måte som spiraler vokser utover, er dette bare utgangspunktet for Viktorias LykkeCirkler.  

Besøk LykkeCirkler her. Kanskje finner du inspirasjon der til å fange dine egne lyhkkesirkler? 

Alle illustrasjoner i artikkelen er tegnet av Lykke Viktoria. Bildet av sirkelen på forsiden er et utsnitt av en installasjonen “Das Ende des 20 Jahrhunderts” (1983), av Joseph Beuys.

SlowDesign_lykkecirler_illustrasjon3 kopi.png
frukt.png