HÅNDVERK +

hpluss_03.jpg


H+møteplass

Håndverk + skal være en møteplass, sier Kirsten Visdal, kvinnen bak eventet som arrangeres i år for andre gang. Kirsten er kjent som en kraft i interiør og stylingfeltet. Hennes uttrykk er stramt, naturlig, men alltid nyskapende. Hun skiller seg lett ut og hever seg høyt over den tilsynelatende utømmelige tilstrømningen av nye stylister.

Visjone for H+ er å bidra til å trekke våre rike håndverkstradisjoner og kulturarv inn i fremtiden gjennom å skape rom for møter mellom tradisjonelle håndverkere nyskapende designere, produsenter og andre interessenter i inspirerende omgivelser. En arena der fortid møter fremtid slik at kunnskap kan overføres begge veier. Det er en måte å bidra til og holde en viktig del av vår kulturarv levende på, gjennom fornyelse og aktualisering, sier Kirsten.

collage+deltagere+H+.PNG
 

H+ kunnskapsformidling gjennom opplevelseR

Med en rekke workshops, kunstutstillinger, prosessdemonstrasjoner gjennom fire hele dager bærer H+ preg av å være en festival mer enn et seminar. Opplevelsene utvides dessuten ved at man holder den på et lite sted som Vågå, der hele landsbyen engasjerer seg. Ved å bivåne prosesser, delta selv, møte og samtale med kunstnere og håndverkere personlig får man en ny nærhet til produkter vi omgir oss med, og en dypere forståelse for såvel historien bak som tilvirkningsprosessene.

 
collage+h++netts+3.jpg

H+ NATUR

Vågå er omringet av vakker og vill natur med nærhet til hele seks nasjonalparker hvorav Jotunheimen og Rondane kanskje er de mest kjente og kjære. Hele Gudbrandsdalen er kjent for sine mange historiske gårder og kulturlandskap. Vågå er dessuten fjellbygd med historie helt tilbake til Vikingtiden. Såvel gårdene som utstillingslokaler, losji og bevertningsstedene som tilbys under arrangementet har historisk sus. Det bidrar til å skape en autentisk ramme til hele arrangementet og forsterker opplevelsen.

 
collage+h++b.jpg

H+ FREMTID

Hvordan kan vi forvente at våre unge velger håndverksfag i fremtiden når de ikke har noen erfaring med hva det faktisk er? På H+ blir det tilrettelagte kurs for barn og ungdom. Målsetningen er å skape nysgjerrighet og forståelse for håndverksfag, slik at vi kan få frem nye generasjoner med håndverkere i Norge også i fremtiden. I en tid der praktisk arbeid har liten plass i skolen og stadig mer av undervisningen foregår digitalt er dette nødvendig og viktig arbeid. Det er så gledelig at foregangsfigurer som Kirsten tar tak i dette.

collage+h++6.jpg
 

H+ NYSKAPNING

Hvordan kan vi bruke kulturarven og håndverkstradisjoner til å skape noe nytt, noe som er ettertraktet i dag? Hvordan leve av det man lager?
Gjennom møtene det legges til rette for på H+, går disse spørsmålene igjen som en rød tråd. Det er tydelig at dette er et tema som engasjerer. Mange har et ønske å om leve av det de selv skaper. I konkurranse med masseproduserte produkter, eller håndkraft fra land hvor arbeidskraften er langt rimeligere enn her, kan det synes vanskelig, om ikke umulig. Lyspunktet er at det allikevel er mange som får det til. Hva er det de gjør?
De ulike deltakerne på H+ er blant de som har “fått det til”. Talent, hardt arbeid, samarbeid, ivaretakelse av gamle eller videreutvikling av nye ideer, uansett innfallsvinkel har ingen har kommet dit de er uten å ofre noe.
Det som er sikkert er at man må engasjere seg, tørre å tråkke ut av sporene til de som har gått foran og ikke minst tørre og fortelle og vise frem det man holder på med. På alle workshopene H+ arrangerer er det inkludert en økt med merkevarebygging, praktiske råd og veiledning om hvordan man kan syngligjøre seg og vise sine produkter på en best mulig måte. Dette blir også satt opp som en selvstendig workshop slik at alle andre som er interessert også kan melde seg på.

 
collage+h++8.jpg

H+ KIRSTEN VISDAL

Med sin oppvekst i fjelllandsbyen Vågå, tett på dyr og vill natur, og med rik tilgang på håndverkstradisjoner, som Gudbrandsalen er så kjent for, har Kirsten alltid båret på verdier som bærekraft, respekt for naturen og livet. Nå vil hun bruke sin erfaring og gjennomslagskraft til å gjøre noe aktivt, både for bygda der hun vokste opp, men også for å bidra med sitt til å peke ut mulighetene som ligger der, foran oss. Til å bruke vår kreative kraft, vår kjærlighet til naturen til å løfte håndverkstradisjonene våre inn i fremtiden.

Det er enormt spennende det Kirsten prøver å få til her. Og jeg er beæret over å få lov til å være en liten del av det.

Les mer om Visuell Visdom på Håndverk + her

Besøk sidene til H+ her og meld deg på de ulike seminarene.

Les mer om Kirsten Visdal

Alle bilder og kollasjer er gjengitt fra H+ sine nettsider, med tillatelse.

 
collage+h++2019+a.jpg