CLAUDY JONGSTRAS VERDIFULLE VERDEN

DYPTPLØYENDE DEDIKASJON & ENGASJEMENT

Heidi Bjørnsdotter Thorvik  og jeg var i Amsterdam hvor vi møtte Marleen Engbersen. Marleen er kunstneren Claudy Jongstras samarbeidspartner gjennom 15 år. Vi kom hjem med kofferten full av materialprøver, historier, brosjyrer og ikke minst inspirasjon.  Vi er beæret over å kjenne en slik ressurs og formidler av viktige verdier.

Claudy Jongstra (f1963) er en nederlandsk kunstner som jobber med intallasjoner av ullfilt. Verkene hennes er dypt forankret i kjærlighet til og omsorg for naturen og den kulturelle arven vi bærer med oss.  Hun er enormt dedikert til verdiene hun formidler, noe som resulterer i en tilbaketrukket livsstil på gården sin hvor hun  kultiverer, dyrker, høster og tørker materialene hun trenger for å utøve sin kunst. Ull fra egne nederlandske utrydningstruede saueraser, plantefarger fra egen botaniske hage,  til og med bier røkter hun selv,  som en motvekt til den massive biedøden verden har vært vitne til de siste årene.

MÅL OG MENING

For Claudy Jongstra eksisterer det ikke “kunst for kunstens skyld” det hun gjør må være meningsfullt.  Hun sier selv at hun ser etter sammenhenger i alt hun gjør. Når hun lager store installasjoner i samarbeid med arkitekter leter hun etter følelsene verkene skal fremkalle hos de som opplever den. Hun vil gjerne bidra til å forankre menneskene i naturen. Og til å forstå sammenhengen mellom kulturen og naturen som vi alle er en del av.  Hun mener at menneskene opplever en stadig økende tomhetsfølelsen fordi vi fjerner oss mer og mer fra naturen.

Gjennom arbeidene utforsker hun gamle håndarbeidsteknikker som spinning, karding, veving, brodering og felting. For henne  handler det ikke om en romantisering av fortiden og et ønske om å gå tilbake i tid, men å lage ny kunst fra gammel kunnskap og håndverk. Slik mener hun at folk vil åpne seg overfor kunsten, og bli grepet av autensiteten i det som formidles.

UTSTILLINGER

Claudy Jongstras har hatt stor internasjonal suksess.  Hun jobber tett med arkitekter om å lage store installasjoner tilpasset bygget og dets hensikt. Blant annet har hun stått for utsmykninger i Public Library i Amsterdam, Barnes Museum i USA,  St. Elisabeth Hospital, Nederland og Lincoln Center for Perfoming Arts i USA.

Hennes arbeider er også inkludert i samlingene til Victoria & Albert Museum i London, the Stedelijk Museum i Amsterdam, the Museum of Modern Art i New York, the Cooper Hewitt Design Museum i New York, og the Frisian Museum in Leeuwarden.

AKKURAT NÅ – SAN FRANSISCO ALKEMI

I disse dager er Claudy Jongstra og hennes assistent Marleen opptatt og svært spent da de jobber med et enomt prosjekt for Museeet for Moderne Kunst i San Fransisco. (SF MOMA) I  maj 2016 gjenåpner  SF MOMAetter langvarig rehabilitering, og de har invitert  Claudy Jongstra som den første kunstner ut i et stort veggkunst prosjekt. Jongstra skal lage et ca 100 kvm stort verk som skal stilles ut og vises under den store gjenåpningen av museet. Det er enormt stort for den type kunst hun utøver.  Ettersom Jongstra er svært opptatt av dybden i verkene hun leverer, og søker å hente frem naturens skjønnhet, vil hun i dette verket utforske mulighetene den Californske naturen gir for forskjønnelse. Hun er spesielt opptatt av å utforske mineralene som San Fransisco er så kjent for. Dette blir spennende å følge med på, og jeg håper å kunne følge dette opp med en artikkel når det nærmer seg.

 For mer informasjon om Claudy Jongstra kan du besøke websidene hennes her.  

Alle fotografier er gjengitt med tillatelse fra Claudy Jongstra.