FØLELSE FOR FLATER

 Male, skrape, pusse, pirke, bygge, se, vurdere, hvile,  male, skrape.... 
 Det er mange lag som skal til for å bygge opp troverdigheten i et abstrakt maleri.

SlowDesign_ekely.jpg

I painted the picture, and in the colors the rhythm of the music quivers. I painted the colors i saw. 
- Edvard Munch

19.Januar 2016

I 2015 jobbet jeg med å lage nye nettsider til kunstmaler Janne Løhre Hille. Til vanlig har hun atelier med store takvinduer på loftet i sitt eget hjem, men i denne perioden holdt hun til i det som en gang var Edvard Munchs atelier på Ekely. Å jobbe på et sted hvor så mange store kunstnere har jobbet før deg må jo nødvendigvis gjøre noe med deg og den kunsten du selv utøver. Det er en enorm atmosfære i veggene her og de store vinduene gir fantastiske lysforhold. Jeg som bare var innom noen få ganger forble ikke uberørt.

Janne mente selv at det er på godt å vondt. På en måte er slike lokaler til stor inspirasjon, men det kan også virke hemmende forteller hun. I så fall synes det ikke. Bildene hennes utstråler en egen ro. Hun jobber på store flater og motivene er behagelige for øyet, samtidig som de rommer nok til ikke å bli overfladiske. Janne har en relativt nøysom stil, det er tilsynelatende få farger i hvert bilde, men går du nærmere finner du ofte uendelig med nyanser som liksom presser seg igjennom de øverste strøkene.

"Jeg ønsker ikke å legge føringer på hvordan bildene mine skal tolkes. Folk skal få oppleve bildene basert på sine erfaringer uten at jeg skal pålegge de mine forutsetninger. Men det er klart jeg legger følelser i det jeg holder på med. Følelsene er et redskap som kan tilføre arbeidene mine en form for sinnsstemning, en fortelling, en livshendelse, en frykt, en sorg, eller en glede. Jeg føler det abstrakte uttrykket gir meg anledning til det. "

Du kan se flere av Jannes bilder på hennes nettsider www.jlhille.no.