HORN I SIDEN

HORNVAREHUSET I DANMARK

Hornvarefabrikken i Danmark er såvidt jeg vet den eneste produsenten i Danmark som lager produkter av kuhorn. De har en lang og stolt håndverkstradisjon som de gjerne forteller om, du kan også få omvisning på fabrikken.Historien til Hornvarefabrikken starter tilbake i 1807, mens selve fabrikken ble stiftet 1935. Produksjonen foregår fortsatt i verkstedet på Bøvlingbjerg i Danmark, og arbeidet foregår for hånd. 

Foto: Hornvarehuset og Slow Design Studio

LANGSOM PROSESS

Det er en lang vei å gå før et råhorn blir til et ferdig produkt.

På Hornvarefabrikken kan de fortelle at de tar inn horn fra Danmark og Tyskland, men kjøper aller mest horn direkte fra slakterier i Nigeria. Kuhorn er et materiale som ellers for det meste går til spille når dyr slaktes. Selv om mange av hornene kommer fra land langt unna er det allikevel fint at materialene kommer til bruk og får evig liv fremfor å brennes. Ved å kjøpe horn direkte fra slakteriene støtter de også opp om næringsvirksomhet lokalt i de landene de handler fra.

Selve produksjonsprosessen er tidkrevende. Ingen horn er like og hvert horn blir vurdert og valgt ut etter utseende og egenskaper. Når rette horn er plukket skjæres former ut av det hornmaterialet, deretter presses, pusses, formgis, slipes og poleres det til et ferdig produkt.

På Hornvarefabrikken er de opptatt av at produktene deres gis best mulige betingelser. Derfor lar de en bruksanvisning følge alle produktene på veien videre. Der kan vi lese hvordan vi behandler produktene, feks bør ikke hornprodukter stå lenge i vann eller andre væsker. De skal heller ikke ligge i sollys, utsettes for sterk varme og om de tørker ut kan de settes inn med olje. Når hornproduktet kommer til oss er det altså vår tur til å ivareta prosessen videre. Om produktet blir ødelagt eller du ikke lenger ønsker å ha det  (og mot formodning ikke finner noen andre som vil arve det av deg) er det jo et naturprodukt og er 100% nedbrytbart. Det inneholder dessuten mange bra næringsstoffer og egner seg godt som naturgjødsel da det brytes langsomt ned. Har du et bed, kan du altså stede ditt hornprodukt til hvile i bedet i trygg visshet om at det har gjort nytte for seg gjennom hele prosessen.

Du kan finne mer informasjon på www. hornvarefabrikken.dk og www.hornskeer.dk