NATURLIG - VIS

Nature is not a place to visit. It is home.
— Gary Snyder
lonin_drivhus_ute5.jpg

HJEM TIL NATUREN

På Lonin i Telemark, drøyt to timers biltur fra Oslo ligger et vakkert lite småbruk. Gjennom sine engasjerte eiere har småbruket gradvis blitt utvidet med nyoppførte (gamle) bygg, ideer, mennesker og erfaringer, og blitt til et sted hvor man kan komme å oppleve ulike aspekter av naturen. Det være seg den fantastiske naturen som omringer stedet, natur som er “medbrakt” i form av workshops, kurs og kunnskap om naturrelaterte ting, men også i form av å gjenoppdage og utvikle naturen i en selv.

Her er eventer som Poesifestival, Øko-bikubebygging, vardebygging for menn, sommerleir for unge jenter, bueskyting for gutter, plantefargingskurs, villmatskonservering, mor- og datter helger… Det er mye som skjer på dette stedet. Som en forlengelse av det Vibeke allerede tilbyr i Bærum har hun også kurs i Yorba. Yorba er en jordene, helende treningsform, som kan minne litt om en kombinasjon av yoga, thai chi og dans. Jeg vil skrive mer om dette i en egen artikkel senere.

lonin_drivhusute.jpg
lonin_utenfrainn2.jpg
lonin_ovenfra.jpg
lonin_salentre.jpg
F18E4172-00DC-4AF3-9E93-CCD1A8546D8B.jpg
lonin_peisstue.jpg

Å samle alt dette til et oversiktlig nettsted syntes som en omfattende oppgave, og vi måtte vi tenke grundig gjennom hvordan vi skulle få det til. Men kjernen i alt dette er jo natur. Naturen i oss, naturen rundt oss. Da falt brikkene på plass og navnet ble naturligvis; “Naturlig - vis” en nettside som viser ulike veier tilbake til vår naturlig visdom.

Det sies at ingen reiser uberørt fra Lonin, og de som har vært her lengter etter å oppleve stedet igjen. Vibeke og Lars mener dette ikke bare er deres sted, men et sted de forvalter slik andre har forvaltet det før dem, og nye står vil klare til å ivareta det etter dem. Det er et sted med en enorm energi, og energien vokser jo flere som tar del i stedet og bidrar til å utvikle det videre.

Velkommen hjem til Naturen!

Det har vært en stor glede å ta bilder til og utvikle disse nettsidene. Besøk de og bli fascinert!

naturlig-vis.org

Trening_treklem_SH.jpg

“When one tugs at a single thing in nature, he finds it attached to the rest of the world.”

John Muir