Å SPINNE MELLOMROM

Tekst av Anne Karin Jortveit og Dyveke Sanne, skrevet for Stillhetsfestivalen 2011
Foto: Marianne Vigtel Hølland

 
 
ANJ_spinne_web.jpg

Å spinne er en handling i øyeblikket, ikke bare et produkt for ettertiden.
Å spinne handler om å utforske betydningen av å være fullt og helt tilstede.
Å lære å spinne kan formidles, men likevel er det erfaringen som gjelder. Kunnskapen sitter i kroppen.

 
 
slowdesign_AKJ_tråd.jpg

Man må selv kjenne hva det vil si at tråden blir til. Det er en organisk helhet i kroppens samspill med fiberen og rokken.
Bevegelsene i fingrene og føttene, styrken i rygg og mage, det fokuserte og åpne blikket.
Og det lyttende øret.

 
 
spinner.jpg

For ved rokken er man ikke lukket inne i sin egen verden. Rokken er et sosialt instrument.
Her skapes og utveksles fortellinger. Noen ganger er disse stille og kanskje ettertenksomme, andre ganger fulle av energi og latter.
Av og til er det nok å følge de rytmiske lydene i handlingen selv, og oppdage hvordan disse fyller omgivelsene.

 
traad.jpg

For oss er det å spinne også et bilde på hvordan små og store reiser er avhengige av hverandre, og likeverdig viktige i livene våre.
De direkte og fysiske opplevelsene i den lille reisen forbereder den store reisens innskrivelse i resten av verden.
Her kommer forstyrrelsen inn.

 
ANJ_spinne2_.jpg

Innholdet i de enkle handlingene, som det å spinne, luke i hagen eller være sammen med dyr, gir ballast på flere plan.
Det stiller spørsmål til våre behov; til det primære, til det sosiale, til intellektuell utvikling og til lykke.
Kjennes dette umiddelbart riktig, så er det også slik i den store sammenhengen.
Å være i de to verdenene samtidig virker gjensidig avgjørende.

 
traad2.jpg

Slik vil vi at det skal være. Vi er ikke opptatt av resultatet, men av den magiske betydningen av at noe oppstår.
Det kan være sårbart og minimalt, eller overraskende og nytt.
Og noen ganger handler det om å oppdage noen mellomrom, om så bare for et øyeblikk.

 

Anne Karin Jortveit er billedkunstner og initaitivtager til Down to Earth Festival (DTE). Anne Karin har iblant vært gjestelærer på Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) hvor hun blant annet har undevist i spinning. På DTE vil hun tilby workshops i spinning med håndtegn for deg som kunne tenke deg å lære mer om hvordan man lager tråd av fiber. Spinning er en urgammel, vakker og meditativ teknikk.
Les mer om Anne Karin her